ZENIT CONSULTs kunder har et bredt behov for erfarne konsulenter med både generelle og meget specifikke kompetencer. Det er derfor vigtigt at ZENIT CONSULT kunder kan regne med, at vi formår at omsætte deres behov for kompetencer til kvalificerede konsulenter. Det er krævende at opbygge og vedligeholde en kvalificeret konsulentdatabase. Vi har siden 1997 opbygget og vedligeholdt en database med p.t. ca. 1.400 ZENIT kvalitetssikrede konsulenter, som giver os mulighed for at tilbyde mange forskellige typer af konsulentbistand med:

  1. Stor faglig kompetence på de fleste it-områder
  2. Erfaring fra mange systemer, platforme og teknologier
  3. Erfaring fra de fleste brancher
  4. Erfaring inden for forskellige forretningsområder

Vi afholder løbende statusmøder med vores kunder og konsulenter, og vi gør meget ud af at have en tæt dialog, så vi kan være på forkant med eventuelle fremtidige ressourcebehov. Det gælder også i tilfælde af, at disse pludselig ændrer karakter fra kundens gængse kompetenceprofiler. Et eksempel kunne være en kunde, der ønsker at iværksætte et Sharepoint-projekt men mangler interne ressourcer til at løfte opgaven. I det tilfælde forbereder vi os, så vi er i stand til at løfte en forespørgsel, når den kommer.

Når en konsulent starter på opgave hos en kunde, vil vi, hvis kunden ønsker det, matche den nye konsulent med en anden ZENIT konsulent, der allerede er hos den pågældende kunde. Kunden oplever i så fald, at konsulenten meget hurtigt er selvkørende og derfor ikke trækker store veksler på den faste stab. Konsulenten oplever at få et netværk, som vedkommende kan benytte til hurtigt at komme ind i og bidrage i kundens organisation.

I starten af en ny opgave, følger vi kunden og konsulenten tæt for at sikre, at job-matchet er korrekt, og at konsulenten hurtigt falder til i opgaven. Det hænder ofte, at vi kan være behjælpelige på den ene eller anden måde, for at sikre at konsulenten kommer ordentlig ind i opgaven.

Konkret taler vi med kunden, første gang i løbet af den første arbejdsuge for at sikre, at der ikke er mislyde, eller områder hvor vi skal have fokus. Vi taler med konsulenten flere gange om ugen i den første tid, for at sikre os at vedkommende er kommet godt i gang og får den hjælp, der skal til for at kunne levere.

Derefter holder vi løbende statusmøder med kunden, for at sikre at leverancen forløber tilfredsstillende. Det er forskelligt fra kunde til kunde, og opgave til opgave, hvor ofte der holdes statusmøder, men typisk månedligt eller kvartalsvis. Fra statusmøderne tager ZENIT CONSULT beslutningsreferat, som kunden efterfølgende får tilsendt. På møderne kan der dukke småting op vedrørende konsulenterne, som kunden i en travl hverdag enten ikke har nået at få fulgt op på eller gjort noget ved, men som det ville være rart at få løst. I de tilfælde, hvor ZENIT CONSULT kan hjælpe med at løse udfordringen, tilbydes dette, og med kundens tilsagn, påtager ZENIT CONSULT sig at få ændret eller rettet op på udeståendet / problemet.

ZENIT CONSULT tilbyder konsulenterne faglig og personlig uddannelse, f.eks. uddannelse der leder frem til certificeringer indenfor test, projektledelse m.v. ZENIT CONSULT afholder faglige og sociale arrangementer for konsulenterne flere gange årligt. Disse tiltag er med til at udvikle konsulenterne og fastholde dem som ZENIT konsulenter.

Book et møde

Hvad enten du har et konkret projekt eller vil drøfte et samarbejde generelt, så kommer vi gerne forbi til et uforpligtende møde.

info@zenit.dk

Bliv ZENIT-konsulent

Vi søger hele tiden nye konsulenter, så send dit CV til search@zenit.dk, hvis du hører til blandt de dygtigste på dit felt.

Aktuelle konsulentprofiler

Brug for en reference?

Vi sætter dig altid gerne i kontakt med vores eksisterende kunder, hvis du ønsker at høre om andres erfaring med vores arbejde.

Kunder og referencer