1. Hvem er vi?

ZENIT CONSULT er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig. Vores kontaktoplysninger er:
ZENIT CONSULT
Dybendalsvænget 2
2630 Taastrup
Telefon (+45) 46 99 19 03
E-mail: info@zenit.dk
CVR-nr. 2051 5708

2. Formål med behandlingen af dine personoplysninger

ZENIT CONSULT formidler opgaver til markedets bedste IT-konsulenter. Det er ZENIT CONSULTs indsigt om hver enkelt konsulent, der gør, at vi kan opnå det perfekte match mellem kunden og dig som konsulent.

For at ZENIT CONSULT kan opnå den ønskede indsigt og dermed formidle dig til en kunde, har vi brug for at behandle personoplysninger om dig. Indledningsvist i oprettelsen af dig som konsulent i vores database og herefter løbende ved opdatering af dit CV.

Derudover markedsfører ZENIT CONSULT sine ydelser og konsulenter med det formål at få nye kunder, fastholde eksisterende kunder og formidle konsulenter knyttet til ZENIT CONSULT.

Endelig afholder vi en række arrangementer, du inviteres til via din mailadresse.

3. Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi?

Når ZENIT CONSULT rekrutterer og udvælger konsulenter, er den primære kilde til behandling af personoplysninger konsulentens eget CV. Dertil kommer yderligere information i form af referencer fra tidligere arbejdsgivere, information opsamlet i forbindelse med interviews med kandidaten, opfølgning på løbende kontrakt hos ZENITs kunde mv.

ZENIT CONSULT behandler følgende typer af oplysninger om dig som led i vores samarbejde med dig:

Almindelige personoplysninger

For at kunne kontakte dig om mulige opgaver mv., behandler vi diverse kontakt- og identifikationsoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse, foto.

Som led i vores arbejde med at rekruttere og udvælge de rigtige konsulenter behandler vi også oplysninger, der omfatter beskrivelser af dine tidligere opgaver/ansættelser, din uddannelsesmæssige baggrund, erfaringer, kompetencer mv. Har du selv oplyst det i dit CV, så behandler vi også oplysninger om din civilstatus, fritidsinteresser og lign.

For at kvalificere informationen om dig yderligere afholder vi et opstartsinterview med dig. Vi indhenter også referencer om dig fra dine tidligere arbejdsgivere. Når du er på opgave hos en kunde via os, så behandler vi også oplysninger fra dig og din kontaktperson hos kunden i forbindelse med vores opfølgning på samarbejdet.

I enkelte tilfælde behandler vi også filmklip af dig, som kan være optaget på et af ZENIT CONSULTs arrangementer eller i forbindelse med et ”testimonial” af at du har været formidlet til en af vores kunder. Dette benyttes til markedsføring af dig og af ZENIT CONSULT på hjemmeside, sociale medier og lign.

Særligt regulerede personoplysninger

I forbindelse med udvælgelsesprocessen vil ZENIT CONSULT anmode om en straffeattest fra dig. Denne ser vi og sletter den umiddelbart derefter. Er din straffeattest ikke ren, vil vi lave en note herom i vores database. Denne slettes, når straffeattesten igen er ren. I tilfælde af at du formidles på kontrakt som midlertidigt ansat, behandler ZENIT CONSULT også dit cpr. nummer i forbindelse med kontraktindgåelse og fakturering.

Følsomme personoplysninger

Hvis du selv har oplyst det, behandler ZENIT CONSULT helbredsoplysninger om dig. I visse situationer benytter ZENIT CONSULT desuden personlighedstests, som i praksis betragtes som helbredsoplysninger.

4. Hvilke former for behandlinger gennemfører vi?

Vi registrerer alle oplysninger om dig i vores centrale konsulentdatabase. Det er fra vores konsulentdatabase vi løbende henter, bruger, opdaterer og sletter personoplysninger om vores konsulenter. Oplysningerne modtager vi fra dig på mail og på telefonen eller vi indhenter disse via sociale medier.

ZENIT CONSULT anvender IT-leverandører, der, efter instruks fra os, står for en del af behandlingen af dine personoplysninger. ZENIT CONSULT har indgået databehandleraftaler med disse leverandører.

ZENIT CONSULT samarbejder med andre konsulenthuse. I den forbindelse videregiver ZENIT CONSULT dine personoplysninger (typisk CV’er). Denne videregivelse vil imidlertid kun ske efter konsulentens udtrykkelige samtykke.

5. Tilbagekaldelse af samtykker

Du skal være opmærksom på, at du til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist ved at benytte de kontaktoplysninger, der fremgår af punkt 1.

6. Mere information

Du kan i øvrigt læse mere om ZENIT CONSULTs persondatabehandlinger i vores privatlivspolitik på www.zenit.dk/privatlivspolitik

7. Klagemulighed

Du har altid mulighed for at klage til Datatilsynet.