Forstå hvordan de tre niveauer i SAFe – Team, Program og Portfolio – spiller sammen og understøtter hinanden. Få den pragmatiske og erfaringsbaserede vinkel på, hvordan man får SAFe til at fungere i en udviklingsorganisation.

Hvad er SAFe?

SAFe står for Scaled Agile Framework og er en gennemarbejdet og veldokumenteret metode til at håndtere de udfordringer, som mange større agile implementeringer møder efter nogen tid. På dette kursus lærer du, hvordan du kan organisere programmer i ”Agile Release Trains” baseret på din virksomheds Value Streams, som tilsammen udgør jeres kerneforretning – det som gør jeres kunder glade.

Du kommer til at lære om SAFe ved at erfare, hvordan flere teams arbejder sammen i et Agile Release Train om at løse en fælles og gennemgående opgave med fokus på planlægning på de forskellige niveauer. Gennemgangen af teorien tager afsæt i praktiske eksempler og en fælles opgaveløsning. Kurset klæder dig på til at være en drivende kraft i forhold til at arbejde agilt i større programmer og organisationer.

Deltagerprofil

Kurset er for alle, som har studeret og/eller arbejdet med Scrum og Agile i nogen tid, og som nu brænder for at drive det videre. Kurset vil give dig indsigt i at få Agile til at passe ind i resten af organisationen, og dermed få aktiveret det ofte uudnyttede potentiale.

Typiske deltagere er projektledere, programledere og linjeledere i en udviklingsorganisation, Scrum Masters, Product Owners, enterprise arkitekter, test-managers, PMO’ere og andre, som ønsker at spille en aktiv rolle i at få Scrum og Agile til at spille i hele organisationen.

Pragmatisk og erfaringsbaseret undervisning

Kurset er pragmatisk og erfaringsbaseret. Det beyder at vi ikke udelukkende går efter at du kan bestå certificeringen. Vi lægger stor vægt på at lære dig, hvad der efter vores erfaringer skal til, for at få SAFe til at fungere i hverdagen. ”It takes more than SAFe to make SAFe work”, som vi siger. Dette betyder for dig som deltager, at det bliver lettere at bringe dine erfaringer fra kurset i spil i hverdagen.

Certificering

Certificeringen, SAFe® Agilist (SA), gennemføres online og på egen hånd indenfor 30 dage efter kurset. Både Scaled Agile Inc. og vi anbefaler, at du efter kurset forbereder dig til certificeringen, ved hjælp af Study Tips fra Scaled Agile, som du får udleveret på kurset.

Hold øje med denne side for nye datoer

Indhold

 • Intro til Scaled Agile Framework
 • SAFe intro game
 • SAFe principperne
 • Strategiske Temaer og Value Streams
 • Parallel versus seriel udvikling
 • Slicing af Epics
 • Master/Roadmap Planning
 • PI Planning med flere teams og opbygning af fælles Program Board
 • Intrinsic Motivation, Intent-Based Leadership™ og forandringsledelse

Form

Kursets fokus er mere pragmatisk og erfaringsbaseret end det er teoretisk – med masser af øvelser og dialog undervejs.

Udbytte

Efter kurset vil du kunne:

 • Forstå og identificere Value Streams
 • Skabe overblik over jeres portefølje af Agile udviklingsinitiativer
 • Igangsætte programmer i form af Agile Release Trains
 • Facilitere Roadmap planlægning og Program Increment planlægning
 • Bidrage til at skalere Agile i din virksomhed
 • Navigere udenom de mest almindelige faldgruber i forandringsledelsen

Praktiske detaljer

Kursuspris (ekskl. moms):
9.000 kroner inkl. materiale og certificering

Undervisningen foregår hos ZENIT CONSULT, Dybendalsvænget 2, 2630 Taastrup

Vi sørger for forplejning på kurset i form af frokost, kage og frugt.

Vi fremsender faktura til dit firma efter tilmelding.

Ole Jepsen

Underviseren

Ole Jepsen er Agile Transformation Advisor og arbejder med organisationer i forandring. Med sin ekspertise i Agile metoder, Intent-based Leadership™ og facilitering hjælper Ole virksomheder og ledere med at skabe udviklingsorganisationer og arbejdspladser, hvor mennesker trives og leverer værdi.

Ole er medstifter af Agile Leadership Network (ALN), Danish Agile User Group og Agile Coach Camp Denmark. Som aktiv i det internationale Agile miljø holder han foredrag og rådgiver rundt omkring i verden. Ole arbejder for tiden med Agile Governance og skriver på en bog om, hvordan ledere kan skabe mere ejerskab.

Udover adskillige Agile certificeringer og SAFe® SPC4 certificeringen er Ole certificeret Intent-based Leadership™ Trainer og certificeret StrategicPlay® with LEGO® Serious Play™ facilitator.